Doelstelling De Kinckhorst Stichting

De stichting heeft ten doel: het verfraaien van Meppel alsmede het beschermen en behouden van de ruimtelijke kernkarakteristieken en waarden van stad, dorp en landschap in de gemeente Meppel, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.