Bestuur

Ton Loman – Voorzitter
Gerard ter Braake – Secretaris/Penningmeester
Eddy Veenstra – Bestuurslid
Paul van Asperen – Bestuurslid 

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden