Bestuur

Ton Loman – Voorzitter
Tjitske Visser-Bosma – Secretaris
Gerard ter Braake – Penningmeester
Eddy Veenstra – Bestuurslid
Paul van Asperen – Bestuurslid 

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden